theilgaard.net  Warning: Undefined array key "bredde" in /customers/4/7/4/theilgaard.net/httpd.www/skaerm.php on line 10 


theilgaard.net

studium

Civilingeniør-studium (på dansk)  civilingeniør-studium    |  Engineering studies (in English)
Den 1. august 2007 forsvarede jeg mit eksamensprojekt ved det daværende CSG (Center for Bæredygtig og Grøn Kemi), nu CSC, og blev dermed civilingeniør i Kemi & Kemiteknik.

Jeg påbegyndte studiet i september 2001 på K-retningen, og har undervejs i studiet søgt at følge overordnet teknisk og industrikemisk orienterede kurser, samt på at holde fokus på ressourceanvendelse og energiomsætning. Overordnet kan det koges ned til følgende emner:

- kinetik og katalyse
- reaktionsteknik
- teknisk uorganisk kemi
- teknisk termodynamik
- forbrændingsprocesser
- energiressourcer
- grøn og bæredygtig kemi
- biobrændstoffer og bioraffinering

Mit eksamensprojekt blev udført ved Kemisk Institut, og omhandlede katalytisk oxidation af C3-polyoler med luft som oxidationsmiddel.Polyteknisk eksamensprojekt
Titlen på mit projekt var "Glycerol: Fra biprodukt til råstof. en platform for industriel kemi". Glycerol er et biprodukt ved fremstilling af biodiesel, og da biodieselproduktionen er vokset stærkt indenfor en årrække, er biproduktionen af glycerol fulgt med. Desuden kan glycerol fremstilles ved forskellige typer fermentering af kulhydrater. Selvom glycerol bruges til et væld af ting og er helt uskadeligt og biokompatibelt, er der betydelig forskningsinteresse i at omdanne glycerol til et brugbart industrikemikalie, da prisen er faldet meget pga. stigende udbud. Hvis udbuddet bliver for stort for efterspørgslen, er eneste alternativ at brænde det af - og glycerol må sælges alene for sin brændværdi.
Mit eksamensprojektet blev forfattet ved Kemisk Instituts daværende forskningscenter "Center for bæredygtig og grøn kemi" (CSG), med Claus Hviid Christensen som vejleder. Jeg har arbejdet sammen med og fået medvejledning af et par Ph.D.-studerende på centret. De første 3 måneder af 2007 besøgte en argentinsk Ph.D.-studerende CSG, og han og jeg arbejdede der tæt sammen om at lave eksperimenter og tolke resultater.

Den helt store vision var (og er fortsat, for den fremadskuende del af den kemiske industri) at erstatte så meget som muligt af de petrokemiske råstoffer og produkter med ditto produkter fra biomasse. Biler kan køre på el eller brint og kan i princippet klare sig uden kulstof, men det kan den kemiske industri ikke, og biomasse bliver den eneste tilgængelige kulstofkilde i fremtiden. Sådanne raffinaderier til omdannelse af biomasse til brugbare kemikalier kaldes bioraffinaderier. På mange måder er dette et tvingende relevant område for kemiingeniører i en tid med stigende politisk og kulturelt fokus på bæredygtig produktion, drivhuseffekter og uafhængighed af fossile ressourcer. Jeg har i eksamensprojektet vist, at der er rapporteret en række forskellige måder, som man opgradere glycerol på og få nogle brugbare kemikalier i stedet.

Ligeledes har jeg gennemført eksperimentel forskning med henblik på oxidation af glycerol samt 1,2-propandiol og 1,3-propandiol - de to sidste kan f.eks. dannes ud fra glycerol ved fermentering eller hydrogenering. Oxidationsmidlet var atmosfærisk luft og katalysatoren guld-nanopartikler på et metaloxid som bæremaeriale. Glycerol er en trivalent alkohol, dvs. at molekylet har tre alkoholfunktionaliteter, og to af disse kan oxideres til carboxylsyrer. Ligeledes har propandiolerne hver to alkohol-funktionaliteter, der også kan oxideres. Mens oxidation af forskellige kemikalier fra biomasse, herunder glycerol, har været studeret en del i de senere år, har det normalt været i vand som opløsningsmiddel.

I methanol som reaktionsmedium vil man i stedet for en carboxylsyre få pågældende syres methylester direkte, og dette var også vores fremgangsmåde. Dette tilbyder visse fordele i forhold til minimering af antallet af reaktioner og oprensningstrin i et kemisk anlæg. Nogle af produkterne fra vore oxidationsforsøg har et muligt potentiale som sodreducerende additiver i diesel, og andre har kunne blive byggeblokke for bioplast. Opskaleringen og industrialisering må andre dog tage op. En del af arbejdet er forfattet i en videnskabelig artikel (se under cv).


Sidst opdateret tirsdag 2. februar 2010


forfatteren en sen time...


theilgaard.net
blog
nordiske flagdage
finsk-dansk ordbog
kontakt
om siden
Sommertogt 2020 Krønike

arbejde og studium
curriculum vitae (cv)
civilingeniør-studium
ph.d.-studium

ressourcer
sommerhus
buzzwordbingo
opskrifter
galleri
login

blog arkiv:
februar 2021
januar 2021
december 2020
november 2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005